Hromadné mazivá - tipy na správne skladovanie

Majitelia firiem, ktorí používajú mazivá vo veľkom množstve, musia dodržiavať určité techniky skladovania, aby zabezpečili bezpečnosť, ako aj správnu údržbu nádrže. Existuje niekoľko tipov, ktoré je potrebné mať na pamäti, ktoré môžu pomôcť určiť, či môže byť potrebné či nie. Správne skladovanie povedie k dlhšej skladovateľnosti mazív, čo vám z dlhodobého hľadiska poskytne viac peňazí. Jedným z prvých faktorov, o ktorých sa treba zamyslieť, je, ako skontrolovať svoje tanky podľa všetkých požadovaných bezpečnostných predpisov. Každý, kto kontroluje tanky, by mal byť v tejto veci riadne vyškolený.

Existuje niekoľko rizík, ktoré súvisia so skladovaním a starostlivosťou o hromadné mazivá, a preto sú tieto bezpečnostné predpisy veľmi dôležité. Karty bezpečnostných údajov s materiálmi by ste mali skontrolovať predtým, ako začnete kontrolovať nádrž, a to aj vtedy, ak ste si ho skontrolovali v minulosti. Akumulačné nádrže budú mať rôzne otvory vrátane šácht, čistiacich portov alebo inšpekčných poklopov, ktoré sú do nich priamo zabudované len na tento účel. Nezabudnite použiť baterky, ktoré sú schválené a ktoré nevydávajú žiadne teplo. Nesprávny typ baterky by mohol viesť k iskreniu a zapáleniu, ak si nie ste opatrní. Pri kontrole nádrže mazív je niekoľko vecí, ktoré budete musieť hľadať. Rast alebo kontaminácia vody je jednou z vecí, ktoré budete kontrolovať kontrolou steny nádrže. Ak vidíte nejaké viditeľné známky opotrebenia, môže to byť hrdza. Nezabudnite tiež skontrolovať strechu nádrže kvôli kondenzácii, ktorá môže viesť k poškodeniu vodou a naznačuje, že voda kontaminovala váš zdroj. Voda je nebezpečná, pretože môže napadnúť železné alebo oceľové povrchy, ktoré môžu eventuálne korodovať nádrž, v ktorej držíte vaše mazivá.

Ďalším faktorom, ktorý treba skontrolovať, je, ak existujú kruhy kalu alebo iné usadeniny, ktoré by mohli vyzerat ako vane krúžky v nádrži. Farba tohto kalu je modrá a tieto usadeniny sú úplne prirodzené. Problém pri opustení tohto kalu, ktorý nie je kontrolovaný vo vnútri nádrže mazív, je, že sa môže následne vytvrdnúť a viesť k laku. Navyše, ak sa v nádrži objaví nejaká viditeľná nečistota, bude to znamenie, že je čas na profesionálne čistenie, čo je ďalší krok po inšpekcii.striekane izolacie